Awaria wodociągu!
Mieszkańcy osiedla Sobów, Wielowieś i części Sielca nie mają wody. Uszkodzona została rura wodociągowa. Nad usunięciem awarii pracują już służby…