Już po raz ósmy w powiecie opatowskim studenci Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbywają praktyki geodezyjne.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Praktyki potrwają około sześciu tygodni, uczestniczyć w nich będzie będzie
sześć 70 – osobowych grup.
Równolegle prowadzone będą dwa kursy dla studentów. Pierwszą grupę stanowią
cywile, drugą grupą będą żołnierze.
W ubiegłym roku osnowa geodezyjna wykonywana była na cmentarzu w Piórkowie,
Strzyżowicach, Wojciechowicach i Ptkanowie. W ramach zbierania materiałów
potrzebnych do prac dyplomowych były wykonywane na potrzeby Starostwa
Powiatowego pomiary geodezyjne oraz inwentaryzacja zbiorów miejscowego
Muzeum Geodezji i Kartografii.
(Marcin Gabrek)