Jubileusze opatowskiego oddziału Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

90-lecie ruchu krajoznawczego na ziemi opatowskiej oraz 225-lecie turystyki. Z tej okazji dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego wybity zostanie specjalny medal.
Jubileusz opatowskiego oddziału będzie imprezą ogólnopolska. Przyjadą działacze Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z różnych regionów, począwszy od Gdańska aż po Zakopane, będą przedstawiciele Stowarzyszenia Tras Podziemnych. Wiele osób zostanie odznaczonych. Jak
przypominają działacze PTTK pierwszym turystą w Opatowie był nasz ostatni król Stanisław August Poniatowski, który nawiedził te ziemie w 1787 r. Pionierem turystyki na ziemi opatowskiej był dyrektor pierwszej szkoły Jan Słomka.
Miejscowe PTTK promuje tak znane miejsca, jak przede wszystkim Opatów z jego zabytkami, kolegiatą św. Marcina z Tours, jednym z niewielu zabytków sztuki romańskiej na terenie Polski, 500-metrową trasą turystyczną, klasztorem, a także pobliski Karwów jako miejsce urodzenia kronikarza, błogosławionego Wincentego Kadłubka, zamek Krzyżtopór w Ujeździe.
(Marcin Gabrek)