Jubileusz Technikum Elektrycznego w Mielcu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Uroczystość stulecia bardzo dobrze wpisała się w przeddzień świętowania Dnia Edukacji Narodowej
Tomasz Łępa
Tradycja zobowiązuje dlatego też akademia przygotowana przez uczniów, pokazała, że wartości, które daje szkoła trzeba pielęgnować ,dbać , zachowywać dalej i nimi kierować się w życiu dorosłym. Mówi dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Zdzisław Nowakowski

Uczestnicy spotkania mogli, m. in. zwiedzać wystawę zatytułowaną Historia gmachu ZS w fotografii, wpisać się do Księgi Pamiątkowej, nabyć specjalnie przygotowaną monografię dokumentującą stuletnią historię budynku oraz medal pamiątkowy. Mówi Senatora RP Władysław Ortyl,

Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu obchodził w piątek 100-lecie istnienia gmachu szkoły oraz 45-lecie powstania Technikum Elektrycznego. Z tej okazji w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Mielcu, szkoła przygotowała uroczyste spotkanie jubileuszowe dla absolwentów, byłych pracowników dydaktycznych i administracyjnych oraz wszystkich tych, których losy w jakikolwiek sposób są związane z długoletnim funkcjonowaniem budynku.