Jubileusz dziewięćdziesięciolecia istnienia świętuje Ochotnicza Straż Pożarna z Łoniowa.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

A dumą jednostki z Łoniowa jest ponad 20-osobowa grupa młodych ludzi
tworzących drużynę pożarniczą.
(Marcin Gabrek)
Marek Bisztyga prezesem OSP w Łoniowie jest od pięciu miesięcy. Podkreśla,
że zawsze podziwiał strażaków

Zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Grzegorza
Ryskiego wsparcie ochotników jest bardzo ważne

A łoniowska jednostka OSP jest jedną z najlepszych w regionie. Znajduje się
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. – To elita wśród strażaków
ochotników – podkreśla prezes wojewódzki Mirosław Pawlak

Jednostka otrzymała nowy sztandar, na którym znalazły się
słowa 'Bogu na chwałę, ludziom na ratunek'. Wyróżniono też najbardziej
zasłużonych druhów
Mówi prezes OSP w Łoniowie Marek Bisztyga