Jeszcze w tym roku Małe Planty w Nisku zmienią swoje oblicze.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wartość całej inwestycji to ponad 6 mln zł z czego ponad 5 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
(Marta Górecka)
Niestety zniknie też część parkingów przy plantach. Przebudowa plant będzie zakończona jeszcze w tym roku. W przyszłym zakończą się prace w parku i przy budynku na ul. Kościuszki. Natomiast jeszcze w tym roku będzie odnowiony pomnik Orląt Lwowskich.

Małe Planty po przebudowie otrzymają nazwę Planty Miast Partnerskich. Zmieni się sporo:

Rozpoczęła się realizacja projektu 'Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Nisku'.
Burmistrz Niska Julian Ozimek przyznaje, że zakres prac jest duży, dlatego realizacja inwestycji będzie trwała 2 lata. W jej ramach nie tylko wypięknieją niżańskie Małe Planty ale też dokończona będzie inwestycja w Parku Miejskim – powstanie rodzaj amfiteatru. Nowej elewacji doczeka się też siedziba niżańskich władz.