Jest projekt obwodnicy Osieka.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Prawie dwa kilometry długości, 7 metrów szerokości jezdni i ciąg rowerowo- pieszy o szerokości 3,5 metra – tak będzie wyglądać obwodnica Osieka w powiecie staszowskim.
Podczas dzisiejszego posiedzenia zarząd województwa pozytywnie zaopiniował wniosek dotyczący opracowania projektu budowlanego i wykonawczego obwodnicy. Będzie ona częścią realizowanej już przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich inwestycji 'Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów – Osiek”. Rozbudowa 17- kilometrowego odcinka drogi ma być zakończona w czerwcu 2014 roku. Natomiast jeszcze w tym roku powstać ma projekt budowlany obwodnicy Osieka od drogi wojewódzkiej do drogi krajowej nr 79 Sandomierz – Kraków. Sama zaś budowa drogi wyprowadzającej ruch z miasta ma być zakończona do października przyszłego roku.
Cała inwestycja bez wykupu gruntów pochłonie 32 miliony złotych, w tym koszt budowy obwodnicy to 8,5 miliona złotych.
(Marcin Gabrek)