Jata: Wreszcie będzie dobra droga

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jaki będzie ostateczny koszt przebudowy drogi w Jacie okaże się w czwartek, bo wtedy nastąpi otwarcie ofert przetargowych. Według planów inwestycja ma się zakończyć do 15 czerwca.
(Marta Górecka)
Już w czerwcu mieszkańcy Jaty w powiecie niżańskim będą cieszyć się wyremontowaną drogą powiatową. Chodzi o ponad kitometrowy odcinek na który powiat zdobył środki w ramach puli na zwalczanie skutków klęsk żywiołowych.
Starosta Robert Bednarz przyznał, że dzieki temu uda się pokryć ponad połowę kosztów modernizacji drogi