Janowice: Ekologiczny festyn integracyjny.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Grupa Aktywnych Mieszkańców Janowic
zaprasza na niedzielny ekologiczny festyn integracyjny.
W programie m.in.: występy dzieci z Publicznej Szkoły w Chobrzanach, występ dzieci z GCKSiR w Samborcu, gry i konkursy dla dzieci i młodzieży, licytacja prac wykonanych przez dzieci w EKO – warsztatach, animacja czasu wolnego dla dzieci – wesołe miasteczko, ekobiesiada, zabawa taneczna oraz występ Teatru Ognia.
Nieformalna Grupa Przyjaciół Janowic działająca przy Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnym 'Silniejsi Razem' otrzymała dotację w konkursie grantowym 'Działaj Lokalnie 2013'.
Jest to program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademie Filantropii w Polsce i Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu.
Ekologiczny festyn integracyjny to kolejny etap realizacji projektu pod nazwą 'Nasza czysta Mała Ojczyzna naszą chlubą i dumą'. Odbędzie się on na placu przy świetlicy wiejskiej.