Janów Lubelski: Janowskie Dni Rodziny.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W Janowie Lubelskim trwają Janowskie Dni Rodziny. To już druga edycja 'janowskiego” święta.
Inicjatywa ta ma na celu przede wszystkim promowanie zapomnianych i stygmatyzowanych modeli rodziny. Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminą Janów Lubelski w
ubiegłym roku podjęło się inicjatywy zorganizowania Pierwszych Janowskich Dni Rodziny, które odbyły się pod hasłem 'Rodzina wielodzietna – koszt czy życiowa inwestycja?”. Impreza spotkała się z zainteresowaniem lokalnej społeczności. Stąd druga edycja tego święta.
Inicjatywa skierowana jest do wszystkich rodzin dla pokazania wartości wychowywania się i funkcjonowania w środowisku rodzinnym. Organizatorzy postarali się by tym razem rodziny mogły skorzystać z porad specjalistów m.in. psychologa, logopedy, prawnika, czy asystenta rodziny.
Dzisiejszy dzień poświęcony jest warsztatom. Dzieci mogą się przekonać 'Czy nauka może stać się przygodą życia?”, a dorośli przejść 'ABC budżetu domowego”.
Podsumowaniem Janowskich Dni Rodziny będzie
Ogólnopolska Konferencja Naukowa, która odbędzie się w piątek w Janowskim Ośrodku Kultury. Zaproszone zostały osoby, które zajmują się pracą naukową w dziedzinie m.in. pedagogiki rodziny i socjologii, a także praktycy zajmujących się bezpośrednią pracą z rodziną oraz przedstawiciele rodzin wielopokoleniowych, którzy podzielą się własną wiedzą i doświadczeniami.
Działaniem towarzyszącym II Janowskim Dniom Rodziny jest konkurs plastyczny dla rodzin i wystawa pokonkursowa pt. 'Sprzedawcy wspomnień”.
(Marta Górecka)