Jan Orawiec nie jest już przewodniczącym Rady Gminy w Obrazowie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Za jego
odwołaniem zagłosowało ośmiu radnych, przeciwko było pięciu.
Wnioskodawcy zarzucili przewodniczącemu, że wykorzystuje swoje stanowisko w
sposób nieodpowiedzialny. Podczas sesji nie wybrano nowego przewodniczącego,
ma to nastąpić na następnej sesji.
(Marcin Gabrek)