IX Stalowowolski Rowerowy Cross Country

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

IX STALOWOWOLSKI ROWEROWY CROSS COUNTRY
o puchar Prezydenta Miasta Stalowej Woli

REGULAMIN

I.    Cel zawodów

•    Popularyzacja kolarstwa oraz aktywnego wypoczynku na rowerach wśród mieszkańców miasta i regionu.
•    Promocja miasta Stalowa Wola.
•    Wyłonienie najlepszych zawodników crossu w poszczególnych kategoriach wiekowych.
•    Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnej rekreacji.
•    Promocja roweru jako środka transportu.

II.    Organizatorzy

•    Miejski Dom Kultury, ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola
Tel/fax (15) 842 09 50, 842 09 61
e-mail: mdk_stalowa@pro.onet.pl

•    Urząd Miasta Stalowa Wola

III.    Współorganizatorzy

•    Stalowowolskie zrzeszenie kolarzy amatorów
•    Automobilklub Stalowa Wola
•    Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Azymut”
•    Stalowowolskie Bractwo Turystyczne ”Łazik”

IV.    Termin i miejsce

•    Wyścig odbędzie się 1 maja 2014 r. na trasie okrężnej (1 okrążenie – ok. 5100 m długości), start i meta – Ciemny Kąt
•    Biuro Zawodów – Ciemny Kąt – czynne w dniu zawodów w godz. 9.00 – 9.50

V.    Warunki uczestnictwa

•    Uczestnikiem IX Stalowowolskiego Rowerowego Crossu Country może być osoba, która dokona osobistego zgłoszenia oraz kompletnie wypełni Kartę Zgłoszeniową w Biurze Zawodów w dniu imprezy.
•    Warunkiem startu w wyścigu jest zaakceptowanie jego Regulaminu.
•    Zawody mają charakter otwarty. Prawo do startu w crossie posiadają:
– osoby, które ukończyły 18 lat,
– osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (oświadczenie do pobrania na stronie: www.mdkstalowawola.pl)
•    Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców, prawnych opiekunów lub opiekunów zorganizowanych grup sportowych).
•    Każdy zawodnik ma obowiązek startowania w KASKU sztywnym, zgodnym
z obowiązującymi w Polsce warunkami bezpieczeństwa. Osoby bez kasku sztywnego nie będą dopuszczone do zawodów.
•    Trasa zawodów będzie oznakowana, zabezpieczona przez sędziów i ratowników medycznych.
•    Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów oraz innych pracowników.

VI.    Sposób przeprowadzenia wyścigu

•    Wyścig rozegrany zostanie jako cross terenowy w klasyfikacji indywidualnej
na wytyczonej rundzie.
•    Dystans rundy = 5100 m
•    Rywalizacja odbędzie się na dystansie jedno-, trzy- lub czterokrotnie pokonywanej rundy
w zależności od kategorii wiekowej.
•    Kategorie wiekowe:
– „I” – do 18 lat
– „II” – od 19 do 29 lat
– „III” – od 30 do 39 lat
– „IV” – od 40 do 49 lat
– „V” – powyżej 50 lat
– „VI” – kobiety – open

VII.    Program

•    9.00 – 9.50 – zapisy w Biurze Zawodów
•    10.00 – start zawodników w kategoriach: „I”, „IV” i „V” na dystansie 3 rund
•    10.10 – start zawodniczek w kategorii open „VI” na dystansie 1 rundy
•    11.30 – start zawodników w kategoriach: „II” i „III” na dystansie 4 rund
•    ok. 14.00 – zakończenie zawodów
– rozdanie pucharów i dyplomów dla zwycięzców crossu
– losowanie nagród wśród wszystkich uczestników wyścigu

VIII.    Nagrody

•    Miejsca I – III w każdej kategorii wiekowej – puchary Prezydenta Miasta Stalowej Woli
oraz okolicznościowe dyplomy

Ponadto:
•    Losowanie nagród wśród wszystkich uczestników zawodów!

IX.    Informacje dodatkowe

•    Organizator ubezpiecza uczestników crossu.
•    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
•    Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
•    Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
•    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
•    Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
•    Cross odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
•    Wszyscy zawodnicy proszeni są o poszanowanie środowiska naturalnego. Bezwzględnie nie można zanieczyszczać trasy wyścigu.
•    Uczestnik crossu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
•    Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów podstawową opiekę lekarską.
•    Organizator z Sędzią Głównym zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian, a także do decydowania w sprawach nim nie objętych.