Iwaniska: Chcą utworzyć DPS

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Władze gminy będą zabiegać o środki na ten cel z nowego okresu
programowania.
(Marcin Gabrek)
Władze Iwanisk chcą uruchomić na terenie gminy Dom Pomocy Społecznej.
Obecnie w gminie nie funkcjonuje żadna placówka tego typu, a samorząd ma
obiekt, który mógłby zostać zaadaptowany na ten cel – mówi przewodniczący
Rady Gminy Andrzej Ścibisz