Inwestycje w szkolne ławy.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ponieważ po wybudowaniu tych pracowni szkoła opuści pomieszczenia przy ul. Lipowej, a w perspektywie kilku lat w związku z niżem demograficznym również budynek przy ul. Jagiellońskiej.
(Marta Górecka)
A termomodernizacji mają się doczekać Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, budynek dydaktyczny Centrum Edukacji Zawodowej i Zespół Szkól Specjalnych. Natomiast w ramach poprawy bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Ponadgimazjalnych nr 3 powstaną m.in. pracownie gastronomiczne i hotelarskie. Ale nie będzie to rozbudowa, a przebudowa m.in. starej sali gimnastycznej

A obniżenie kosztów odbywa się m.in. przez pozbywanie się zbędnego majątku, ale też ma się do tego przyczynić planowana na przyszły rok termomodernizacja kilku placówek oświatowych

Aby podnieść atrakcyjność stalowowolskich szkół powiat tworzy centra kształcenia zawodowego

Powiat stalowowolski postawił na oświatę i końcówka tego roku oraz cały przyszły to w większości inwestycje oświatowe. Obok rozpoczynającej się realizacji Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii władze powiatu chcą poprawić bazę dydaktyczną przy Zespole Szkół Ponadgimazjalnych nr 3 na Polnej oraz przeprowadzić termomodernizację. A wszystko po to, by do swoich szkół przyciągnąć również uczniów z zewnątrz. Starosta Robert Fila przyznaje, że to m.in. uczniom spoza powiatu udaje się utrzymać dotychczasową sieć szkół