Inwestycje drogowe to wciąż jeden z priorytetów powiatu opatowskiego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W tym roku przeprowadzone będą najpilniejsze prace. Przygotowane będą też projekty większych zadań drogowych, które będzie można w kolejnych latach finansować przy udziale środków unijnych.

(Marcin Gabrek)

Dzięki temu, że zima jest łagodna i samorząd oszczędza na odśnieżaniu, są oszczędności które przeznaczane są na remonty. Ale prowadzone są też inne prace przy drogach

W przypadku inwestycji drogowych prace będą prowadzone tylko na terenie tych gmin, które zabezpieczą na ten cel środki w swoich budżetach

Starosta Bogusław Włodarczyk zapowiada, że środki na ten cel będą pochodzić nie tylko z budżetów samorządowych, ale także ze środków ministerialnych. Powiat będzie realizował inwestycję w ramach tak zwanych 'schetynówek', a także w ramach usuwania szkód popowodziowych W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych modernizowana będzie droga Lasocin – Biedrzychów