Infrastruktura i sport. Tematy konwentu wójtów i burmistrzów powiatu tarnobrzeskiego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Podczas spotkania starosta zaproponował utworzenie piłkarskiej dziecięcej ligi powiatowej połączonej ze szkoleniem dla najmłodszych. Mowa była również o wykorzystywaniu bazy sportowej, którą dysponują gminy.
Starosta tarnobrzeski podkreśla, że dba o zachowanie odpowiednich proporcji przy podziale pieniędzy pomiędzy gminy powiatu. Nie ukrywa, że jest to trudne.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Jacek Hynowski.

Burmistrz Miasta i Gminy, Wiesław Ordon.

Wójt Gminy Gorzyce, Marian Grzegorzek.

Infrastruktura i sport to tematy, które zdominowały dzisiejsze obrady konwentu wójtów i burmistrzów powiatu tarnobrzeskiego.
Od lat w powiecie tarnobrzeskim wcielana jest w życie wypracowana zasada współfinansowania modernizacji dróg powiatowych i chodników. Starostwo dokłada gminom 25% kosztów remontu ustalonego odcinka trasy oraz 50% do tego aby powstał nowy chodnik. Podczas dzisiejszego spotkania ustalano zadania do realizacji w przyszłym roku. Wójtowie i burmistrzowie przedstawili swoje oczekiwania. Wójt Gminy Grębów, Kazimierz Skóra.