Huta Komorowska: Wystawa o kardynale.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W skład wystawy pod tytułem 'In nomine Domini' wchodzi dwadzieścia plansz i prezentacji wideo, które ukazują kolejne etapy jego życia i działalności misyjnej kardynała Kozłowieckiego. Pokazany jest również jego ponad pięcioletni pobyt w obozach koncentracyjnych w Auschwitz i Dachau.
(Paweł Galek)
Wystawa poświęcona życiu i działalności pochodzącemu z Huty Komorowskiej, księdzu kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu podróżuje po świecie. Ekspozycja gościła między innymi na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie, gdzie podziwiał ją papież Franciszek. Obecnie prezentowana jest na polskich uniwersytetach. Mówi były dyrektor Muzeum imienia kardynała Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej, a obecnie wicemarszałek województwa Bogdan Romaniuk: