Herb województwa świętokrzyskiego będzie miał nowy wygląd.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Herb województwa świętokrzyskiego będzie miał nowy wygląd. Radni wojewódzcy przyjęli uchwały w sprawie ustanowienia herbu oraz ustanowienia i ustalenia zasad używania sztandaru, flagi, a także insygniów województwa.
W zmienionym herbie orzeł ma koronę, a zamiast dziewięciu gwiazdek jest osiem.
Przyjęcie nowego wzoru herbu związane jest z ustanowieniem Odznaki Honorowej 'Za Zasługi dla Województwa Świętokrzyskiego”. Pierwotnie miał się znaleźć na niej herb województwa w dotychczasowej wersji, ale nie uzyskał on
akceptacji Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.