Grębów: Zabytkowy pałacyk bez dotacji z województwa

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Okazuje się, że wniosek starostwa powiatowego w Tarnobrzegu pozytywnie przeszedł ocenę formalną. Punktów zabrakło za to przy ocenie merytorycznej. Tu brano pod uwagę między innymi znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej oraz dostępności dla społeczeństwa. Liczył się także udział finansowy podmiotu starającego się o pieniądze.
Niemal gotowa jest już dokumentacja techniczna na kompleksowy remont budynku, jednak i na to potrzebne będą fundusze. Starostwo liczy, że chociaż część z nich uda się pozyskać w przyszłym roku.
(Dominik Siatrak)
Sto trzynaście podmiotów z terenu województwa podkarpackiego otrzyma w sumie blisko trzy i pół miliona złotych na prace remontowe konserwatorskie lub budowlane różnych obiektów o charakterze zabytkowym.
Pieniądze mają zostać przeznaczone na odnowę nagrobków, konfesjonałów, ołtarzy, przydrożnych kapliczek, plebanii, wymianę stolarek okiennych, renowacje wieży czy też odbudowę alejek w Zespole Dworskim w Hucie Komorowskiej.
O dotację ubiegło się też starostwo powiatowe w Tarnobrzegu na remont zabytkowego pałacu Dolańskich w Grębowie, w którym działa internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Obiekt ten jednak nie znalazł się na liście rankingowej.
Starosta Paweł Bartoszek przyznaje, że powiatowi na pewno byłoby lżej gdyby te pieniądze otrzymał, jednak w takiej sytuacji trudno dyskutować z tą decyzją: