Grębów: Wypełnij ankietę o gminie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ankietę można pobrać ze strony internetowej urzędu gminy Grębów. Wypełniony formularz należy wydrukować i zanieść do urzędu gminy, lub zeskanowany w formie elektronicznej wysłać na adres e-mail: inwestycje@grebow.com.pl
Termin zbierania ankiet upływa 30 czerwca. Gmina zapewnia, że wszystkie formularze są anonimowe.
Gmina Grębów zachęca swoich mieszkańców do wypełnienia ankiety dotyczącej aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron gminy oraz szans i zagrożeń związanych z jej rozwojem.
Wyniki ankiet mają zostać uwzględnione przy przygotowaniu nowej strategii gminy na lata 2016 – 2023.
Jak zaznacza wójt Kazimierz Skóra, jest to bardzo ważny dokument: