Grębów: Przebudowa drogi i utrudnienia w ruchu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Trwa przebudowa mostu i drogi powiatowej relacji Furmany – Żupawa – Stale, gmina Grębów. Remont prowadzony jest na odcinku o długości 3 km 590 metrów. Zadanie obejmuje rozbiórkę wyłączonych z eksploatacji przejazdów kolejowych, wykonanie warstwy wyrównawczej, wykonanie warstwy ścieralnej, poszerzenie nawierzchni na łukach poziomych, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi.
Zakres prac remontowych obejmuje także wykonanie obustronnych poboczy, remont mostu na rzece Żupawka, odwodnienie skrzyżowania z drogą gminną. Wykonane zostaną także elementy bezpieczeństwa ruchu.
Zadanie realizowane jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Około 700 tysięcy złotych to pieniądze pochodzące z Narodowego Funduszu Odbudowy Dróg Lokalnych. Powiat Tarnobrzeski przeznaczył na inwestycję 422 tys. zł. Gmina Grębów przekazała na ten cel 300 tysięcy złotych. Na czas remontu mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Wykonano prowizoryczną drogę w sąsiedztwie i specjalne przejście dla pieszych.
To już druga inwestycja realizowana w tym roku przez Powiat Tarnobrzeski w ramach 'schetynówek' . Pierwsza, obejmująca drogę relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza, jest gotowa do odbioru.
(D.M.)