Grębów: Pierwsze propozycje nazw ulic

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Władze Grębowa zdecydowały się zastąpić istniejącą numerację budynków nazwami po konsultacjach z mieszkańcami.
Rozbudowa poszczególnych miejscowości sprawiła, że kolejne numery otrzymywały domy położone w różnych częściach wsi. To sprawiało kłopoty firmom kurierskim oraz różnym służbom.
Wprowadzenie nazewnictwa będzie wiązać się w niektórych przypadkach ze zmianą w dokumentach. Jak dodaje wójt, w przypadku tych wyrabianych w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu mieszkańcy będą mogli liczyć na 50% upust. Będzie to możliwe dzięki porozumieniu gminy i władz powiatu.
Nazwy ulic w miejscowościach Grębów oraz Grębów – Zapolednik mają się pojawić do końca roku.
Są pierwsze propozycje nazw ulic w sołectwach Grębów oraz Grębów – Zapolednik w gminie Grębów.
– Mieszkańcy swoje zgłoszenia przesyłają drogą elektroniczną, przekazują drogą ustną a także przynoszą do urzędu – mówi wójt Kazimierz Skóra.