Grębów: Jest budżet na 2016 rok

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Radni Grębowa projekt budżetu na przyszły rok przyjęli jednogłośnie.
Grębów podobnie jak i większość samorządów najwięcej pieniędzy przeznaczy na oświatę. W przyszłym roku z gminnego budżetu będzie musiał do niej dopłacić 3,5 miliona złotych. Wójt dodaje, że na razie powstrzymuje się od działań reformatorskich

Gmina Grębów ma budżet na 2016 rok. Dochody mają wynieść ponad 28 milionów złotych, a wydatki prawie 27 i pół miliona. Nadwyżka w kwocie ponad 700 tysięcy złotych będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
Wśród najważniejszych inwestycji na przyszły rok wójt Kazimierz Skóra wymienia budowę kanalizacji sanitarnej w Porębach Furmańskich i Zabrniu, oraz docieplenie Zespołu Szkół w Grębowie. Na liście prac znalazła się także budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej we wsi Zapolednik. Na realizację czekają także gotowe projekty remontów 34 krótkich odcinków dróg gminnych.
Wójt, budżet na przyszły rok nazywa ambitnym i prorozwojowym: