Grębów: Gmina występuje ze stowarzyszenia

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W Związku Gmin Wiejskich RP Grębów był zrzeszony od 2007 roku.
Wójt Skóra jest zdania, że nie widać było również efektów członkostwa w tym stowarzyszeniu:

Gmina Grębów rezygnuje z członkostwa w Związku Gmin Wiejskich RP. Stosowną uchwałę w tej sprawie na ostatniej sesji przegłosowali gminni radni.
Stowarzyszenie ma integrować samorządy wiejskie i rozwiązywać typowe problemy tego środowiska. Obecnie związek zrzesza ponad 550 gmin wiejskich z terenu całego kraju.
Wspólne działania za pośrednictwem stowarzyszenia mają pomagać w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Chodzi tu między innymi o negocjację z rządem, konsultacje w parlamencie, czy działania w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich.
Wójt Grębowa Kazimierz Skóra, uzasadniając wystąpienie ze Związku Gmin Wiejskich RP, argumentował, iż zdecydowały o tym głównie koszty. Członkostwo w stowarzyszeniu to koszt kilku tysięcy złotych rocznie, które teraz zostaną w Grębowie: