Grębów: Gmina wystąpiła ze stowarzyszenia

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Stowarzyszenie powstało w 2006 roku. Gminy, które były jej członkiem mogły starać się za jej pośrednictwem o pieniądze z Funduszy Unijnych, na rozwój swoich miejscowości. Podejmowane działania musiały być jednak zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju, którą realizowało stowarzyszenie.
Gmina Grębów należała do stowarzyszenia od 2009 roku. Opłata roczna za członkostwo, wynosiła złotówkę od każdego mieszkańca.
Radni Grębowa zdecydowali w głosowaniu, że gmina nie będzie już członkiem stowarzyszenia Forum Mieszkańców Wsi Sanłęg – Lokalnej Grupy Działania.
Decyzja podyktowana była zmianami, jakie czeka Program Operacyjny Ryby i Lokalne Grup Działania, do których należą właściciele stawów hodowlanych z terenu gminy Grębów mówi wójt Kazimierz Skóra: