Grębów: Będą zmiany w oświacie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Obecnie gmina Grębów jest organem prowadzącym dla dziewięciu podstawówek, trzech gimnazjów oraz jednej szkoły średniej.
Władze Grębowa myślą o reorganizacji systemu oświaty w gminie. Powodem są zbyt wysokie nakłady na edukacje, jakie samorząd ponosi, w stosunku do kwoty, jaką otrzymuje z budżetu państwa w ramach subwencji.
W zeszłym roku na szkolnictwo na terenie gminy kosztowało ponad 12 i pół miliona złotych, podczas gdy subwencja wyniosła 8,5 miliona złotych. Wójt Grębowa Kazimierz Skóra przyczyny takiego stanu doszukuje się przede wszystkim w spadającej liczbie urodzeń. Od początku tego roku na świat przyszło tylko kilkoro dzieci, natomiast liczba zgonów przekroczyła już wartość dwucyfrową.
Ubywa też samych uczniów. Jeszcze kilka lat temu w samym Zespole Szkół w Grębowie było ich blisko tysiąc. Dziś taką liczbę można podać, ale odnosząc się do całej gminy. Wójt przypomina, że gdy powstawały gimnazja to tworzono pięć pierwszych klas, w których było po 35 dzieci, natomiast dziś ciężko uzbierać jest trzy oddziały z 20 kilkoma dziećmi.
Pewne kroki trzeba będzie poczynić przyznaje Kazimierz Skóra, ale dodaje przy tym, że o nie ma mowy o likwidacji którejkolwiek z placówek: