Grębów. Są przysiółkiem. Chcą być sołectwem

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Mieszkańcy przysiółka Orliska–Żupawskie w gminie Grębów chcą odłączyć się od wsi Żupawa i stworzyć nowe sołectwo. Nazywać się ono miałoby Żupawa–Orliska. Nowe sołectwo miałoby 81 hektarów, na których zamieszkuje 108 mieszkańców w 29 gospodarstwach.

Jeden z inicjatorów zmian Józef Kołodziejczyk tłumaczy, że chęć odłączenia się od Żupawy pojawiła się już kilka lat temu. Początkowo rozważano przyłączenie przysiółka do Stalów, ale po konsultacjach z prawnikiem uznano, że najmniej problematyczne będzie właśnie stworzenie nowego sołectwa.

Sołtys Żupawy Stanisław Wolak ostrożnie podchodzi do pomysłu mieszkańców przysiółka Orliska–Żupawskie, ale zaznacza, że szanuje ich wolę.

Zdaniem wójta gminy Grębów Kazimierza Skóry wydzielenie ze wsi Żupawa nowego sołectwa to dobry pomysł.

Chęć utworzenia nowej jednostki pomocniczej gminy, mieszkańcy wyrazili podczas zebrań wiejskich jakie miały miejsce w minioną niedzielę. Sprawę w formie uchwały musi jeszcze rozstrzygnąć rada gminy Grębów a później zaakceptować wojewoda podkarpacki. Jeżeli po drodze nie będzie żadnych przeszkód administracyjnych, sołectwo Żupawa-Orliska pojawi się w dokumentach urzędowych od nowego roku.