Gorzyczany: Remont drogi na Wroni Dół.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Wiadomo jednak, że w tym roku remontu nie będzie.
(Joanna Sarwa)
Problemem są pieniądze:
Ze względu na charakter miejscowych upraw sprawa jakości dróg jest dla wsi Gorzyczany sprawą priorytetową:
Droga gminna Gorzyczany – Wroni Dół w gminie Samborzec w powiecie sandomierskim będzie remontowana.
Prace powinny się rozpocząć jesienią.
Mówi sołtys Gorzyczan Alicja Wołos: