Gorzyce: Tymczasowy sołtys w Trześni

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Najbliższe wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Gorzyce zaplanowano na marzec tego roku.
Henryk Matyka z Trześni w gminie Gorzyce został nowym pełniącym obowiązki sołtysa tego sołectwa. Stało się tak po tym, gdy poprzedni sołtys Augustyn Drzymała złożył pisemną rezygnację z pełnienia tej funkcji.
Jak podkreśla przewodniczący rady gminy Gorzyce Krzysztof Maruszak w takim wypadku wójt gminy ma kompetencję, aby powołać osobę, która obejmie jego obowiązki. Ostateczna decyzja, co do kandydatury danej osoby należy do rady: