Gorzyce: Sprawa składowiska odpadów w Zalesiu Gorzyckim trafi do prokuratury

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Wójt dodaje, że równolegle, pewne kroki prawne ma podjąć dyrektor departamentu ochrony środowiska urzędu marszałkowskiego. Ponadto na przedsiębiorcy nadal ciąży obowiązek usunięcia wszystkich odpadów zgromadzonych na działce w Zalesiu Gorzyckim.
Władze Gorzyc w powiecie tarnobrzeskim złożą zawiadomienie do prokuratury w sprawie dalszego składowania odpadów na działce w Zalesiu Gorzyckim.
Chodzi o teren po byłej cegielni, który miał zostać zrekultywowany przez prywatną firmę. Okoliczni mieszkańcy widząc, trafia tam nie to, co powinno, już kilka lat temu zaalarmowali gminnych radnych. Później sprawa trafiła do Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego oraz do ministra środowiska.
Jesienią 2013 roku marszałek cofnął firmie pozwolenie na rekultywację terenu w Zalesiu Gorzyckim. Nowy wójt decyzję o powiadomieniu prokuratury tłumaczy tym, że poprzedni samorząd liczył, że sprawę uda załatwić się polubownie, jednak w sytuacji, w której odpady wciąż trafiają na działkę, nie można pozostać biernym mówi Leszek Surdy: