Gorzyce: Są wolne miejsca na warsztaty.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Chęć udziału w warsztatach można zgłosić telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wszystkie adresy, numery telefonów oraz więcej szczegółów na temat samych zajęć można znaleźć na stronie internetowej Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach.
(Dominik Siatrak)
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach zaprasza wszystkie chętne kobiety do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach z samoobrony psychicznej metodą WenDo. Warsztaty zaplanowano na 15 – 16 marca, a zajęcia poprowadzi Stowarzyszenie na rzecz Kobiet Victoria z Rzeszowa.
WenDo jest metodą, która łączy samoobronę fizyczną z samoobroną psychiczną. Od 'zwykłej' samoobrony różni się między innymi tym, że wielkie znaczenie przywiązuje do asertywności. WenDo wychodzi z założenia, że nikt nie ma prawa naruszać naszego poczucia bezpieczeństwa, swobody i prawa do podejmowania własnych decyzji, czy po prostu czucia się dobrze w danej sytuacji.
Mówi psycholog pracujący w placówce Rafał Żukowski: