Gorzyce: Młodzi zdolni otrzymali stypendia

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Podczas uroczystej sesji gminni urzędnicy a także pracownicy ośrodka kultury, Gminnego Zakładu Komunalnego oraz ośrodka sportu którzy przepracowali minimum 25 lat otrzymali pisemne podziękowania za dotychczasową działalność.

W gronie stypendystów znaleźli się Jakub Banaś, Damian Beszczyński, Weronika Kowalczuk, Karol Łysiak, Aleksander Matyka, Jakub Pacura, Kamila Skwara, Jan Kanty Trościński, Julia Walczyna oraz Wiktoria Złotek. W imieniu wszystkich stypendystów głos zabrał Jakub Pacura:

Uroczysta sesja z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Gorzycach była okazją do prezentacji dziesiątki stypendystów gminnego programu stypendialnego 'Młodzi Zdolni'. O pieniądze mogli starać się uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI, gimnazjaliści oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – zamieszkali w gminie lub uczęszczający do placówek na jej terenie. Łącznie wpłynęło 33 wnioski, spośród których wybrano ostatecznie 10 uczniów, którzy otrzymali tysiąc złotych na sfinansowanie kursów szkoleń, obozów naukowych, a także zakup pomocy naukowych. Taką kwotę udało się uzyskać dzięki wsparciu lokalnych firm. Wyłaniając te osoby braliśmy pod uwagę nie tylko wyniki w nauce mów wójt Leszek Surdy: