Gorzyce: Łączenie szkół ratunkiem dla oświaty?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Przyjęta na ostatniej sesji uchwała była na razie intencyjną. To oznacza, że gdy wszystkie formalności z utworzeniem nowych placówek oświatowych zostaną zakończone, na obrady trafią ostateczne projekty uchwał. Wtedy jak zaznaczył wójt radni jednoznacznie zdecydują o powołaniu do życia bądź też nie konkretnych zespołów szkolno przedszkolnych oraz zespołu szkół.
Wójt zaapelował również do nauczycieli:

Radni Gorzyc podjęli uchwałę i wyrazili zamiar utworzenia na terenie gminy kolejnego zespołu szkół i dwóch nowych zespołów szkolno – przedszkolnych. Łączenie placówek to krok do szukania oszczędności w oświacie, która tylko w tym roku będzie kosztować samorząd 17 milionów złotych. Połowę tej kwoty przekazuje państwo w ramach subwencji, resztę dokłada gmina ze swojego budżetu.
Zespół Szkół miałby powstać w Gorzycach z połączenia szkoły podstawowej nr 2 oraz gimnazjum. Z kolei Zespoły Szkolno – Przedszkolne miałyby od 1 września tego roku zacząć funkcjonować w Trześni i Sokolnikach.
Wójt Leszek Surdy przekonywał na ostatniej sesji, że jeżeli samorząd nie przystąpi do zmian w oświacie, to w niedalekiej przyszłości będzie konieczne zamknięcie niektórych szkół a także cięcie etatów pedagogom: