Gorzyce: Gmina przed sądem

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Obecnie Gmina Gorzyce posiada w swoich zasobach 25 lokali socjalnych.
Gmina Gorzyce chce wybronić się przed sądem od wypłaty odszkodowania dla tamtejszej spółdzielni mieszkaniowej za niedostarczenie mieszkań socjalnych, dla osób z wyrokiem eksmisji.
Gdy lokator nie płaci czynszu, spółdzielnia mieszkaniowa oddaje sprawę do sądu. Ten w większości przypadków wydaje wyrok eksmisyjny, ze skierowaniem do lokalu socjalnego. Jeżeli takich mieszkań brakuje wtedy to samorząd musi płacić właścicielowi odszkodowanie za czas, w którym taka osoba nadal przebywa w lokalu.
Gmina Gorzyce w ostatnim czasie miała dwie takie sprawy, a w kolejce czekają trzy następne. Pierwszą z zakończonych wójt Leszek Surdy ocenia, jako częściowo wygraną i częściową przegraną.
Z kolei w drugiej wyrok sądu był na niekorzyść gminy. Wójt dodaje, że w obu przypadkach będzie złożona apelacja: