Gorzyce: Galeria zamiast wiat handlowych?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Pierwsze rozmowy z osobami posiadającymi stoiska na placu handlowym w sprawie budowy nowego obiektu handlowego w centrum samorząd Gorzyc ma już za sobą. Teraz władze gminy czekają aż kupcy ostatecznie określą się czy utworzą stowarzyszenie czy też spółkę. Jest to konieczne aby mogli oni partycypować w kosztach budowy obiektu.

Koszt tej inwestycji to około półtora miliona złotych, natomiast całej przebudowy centrum Gorzyc to ponad pięć milionów złotych.

Władze Gorzyc w powiecie tarnobrzeskim chcą całkowicie przebudować centrum miejscowości.

Plan zakłada między innymi likwidację nieczynnej już bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz z podziemną infrastrukturą techniczną. Uzyskany w ten sposób teren zostałby przeznaczony pod nowe inwestycje. Centrum Gorzyc zyskałoby również nowe tereny zielone, chodniki oraz oświetlenie.

Władze Gorzyc chciałyby również uporządkować handel w centrum, tak, aby zniknęły blaszane wiaty i stoły a zastąpił je budynek handlowy z prawdziwego zdarzenia. Pieniędzy na tę inwestycję wójt Marian Grzegorzek upatruje w Tarnobrzeskim Obszarze Funkcjonalnym: