Gorzyce: Droga donikąd.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Wójt dodaje, że domy znajdują się przy kilkusetmetrowym fragmencie drogi wewnętrznej, na której nie da się pozyskać zewnętrznego dofinansowania. Sporna inwestycja ma status drogi gminnej.
Mieszkańcy ze wspomnianych domów mają dość nawierzchni tłuczniowej, dlatego przygotowali w tej sprawie petycję. W piśmie, które trafiło do komisji budżetowej przy radzie, gminy proszą, aby podczas prac nad przyszłorocznymi finansami znaleźć pieniądze na nową nawierzchnię.
(Dominik Siatrak)
Wójt Gorzyc Marian Grzegorzek podkreśla, że akurat ta droga znajdowała się w protokole strat popowodziowych, a na jej remont udało się pozyskać 95% dofinansowania:

Przewodniczący rady Mirosław Kopyto uważa, że decyzja o modernizacji zapadła za plecami radnych:

Sekretarz gminy Jan Czech przekonuje, że wbrew pozorom inwestycja nie jest chybiona:

Na terenie gminy Gorzyce wyremontowano zniszczoną podczas ostatniej powodzi drogę w sołectwie Trześń. Nawierzchnię z tłucznia zastąpił asfalt. Nowa droga powstała w szczerym polu, a dojazd do najbliższych zabudowań wciąż odbywa się po drodze gruntowej.
Temat na ostatniej sesji poruszył radny gminy Gorzyce Krzysztof Maruszak: