Góry Wysokie, gm. Dwikozy: Uczniowie opiekują się mogiłami ofiar hitleryzmu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Obecny wygląd mogiły zawdzięczają okolicznym mieszkańcom oraz miejscowym leśnikom, którzy również sprawują opiekę nad tym miejscem.
(Anna Głąb)

Tradycją szkoły jest to, że opiekę nad mogiłami w lesie sprawują uczniowie klasy szóstej. Mówią tegoroczni szóstoklasiści – Justyna Klimowicz i Paweł Maciąg:

Opieka nad mogiłami jest elementem realizowanego w szkole programu patriotycznego:

W listopadzie łączą się rocznice patriotyczne ze wspomnieniami o zmarłych. Z tego względu uczniowie Szkoły Podstawowej w Górach Wysokich w gminie Dwikozy w powiecie sandomierskim po raz kolejny odwiedzili mogiły 90 ofiar hitleryzmu, jakie znajdują się w lesie na terenie gminy.
Opowieść o losach pomordowanych przekazywana była kolejnym pokoleniom uczniów, tym bardziej, że wśród ofiar są mieszkańcy okolicznych wsi.
Mówi dyrektor szkoły Marzanna Ryczan: