Gmina Staszów odbuduje kolejne drogi w ramach programów na usuwanie skutków powodzi.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Burmistrz Romuald Garczewski odebrał promesę na 550 tys zł.
W sumie świętokrzyskie samorządy otrzymały podczas drugiego rozdziału promes
w tym roku ponad 18 milionów zł. Pieniądze otrzyma 44 gminy oraz 9 powiatów.
To nie pierwsze środki pozyskane przez gminę Staszów w tym roku na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych. W marcu miasto otrzymał na ten cel promesę o
wartości miliona zł.
(Marcin Gabrek)