GDDKiA: Najpierw koncepcja programowa s-19

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wtedy dopiero ogłoszony zostanie przetarg na realizację tego odcinka
ekspresówki o długości około 52km systemem ‘projektuj buduj’. O ile więc
wszystkie terminy będą dotrzymane i nie będzie odwołań oraz będą pieniądze
na realizację, to budowa drogi ekspresowej S19 od Sokołowa Małopolskiego do
granicy województw podkarpackiego i lubelskiego ruszy na przełomie 2017-2018
roku. Dla przypomnienia droga s-19 będzie miała przebieg wg wariantu WS 5J,
za którym optowały gminy Nisko i Rudnik. Ten przebieg jednak nie wszystkim
się podoba. Sprzeciwiają się temu m.in. mieszkańcy Jeżowego. Niechętnych
temu przebiegowi nie brakuje też w Zarzeczu i Nowosielcu.
(Marta Górecka)
Został ogłoszony przetarg na koncepcję programową przebiegu drogi
ekspresowej S19 od Sokołowa Małopolskiego do granicy województw
podkarpackiego i lubelskiego. Poinformował o tym Bartosz Wysocki z
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie. Dopiero ona
wskaże przebieg, a co za tym idzie konkretną ilość budynków do wyburzenia.
Jak stwierdził, wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w
Rzeszowie decyzja środowiskowa wyznacza na razie jedynie korytarz, którym ma
przebiegać trasa. A według tej decyzji od Sokołowa Małopolskiego do granicy
województwa podkarpackiego z lubelskim wyburzonych może być 31 domów i 71
budynków gospodarczych i innych