Furmany jednak z mandatem w radzie gminy

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Sołectwo Furmany mandat w radzie gminy otrzymało kosztem osiedla Gorzyce, które w radzie reprezentuje sześciu radnych. W przyszłych wyborach mieszkańcy będą wybierać pięciu przedstawicieli.
W nadchodzących wyborach samorządowych, w Furmanach w gminie Gorzyce zostanie utworzony okręg wyborczy, a mieszkańcy będą wybierać swojego przedstawiciela w radzie gminy. Ostateczną decyzję w tej sprawie wydał komisarz wyborczy w Tarnobrzegu.
Batalia o przyznaniu sołectwu odrębnego mandatu toczyła się od końca października ubiegłego roku. Dwukrotnie projekt uchwały zmieniający układ okręgów wyborczych był poddany głosowaniu, i dwukrotnie radni przyjmowali go nie pomyśli mieszkańców Furman. Ci tak łatwo rezygnować nie chcieli i oddali sprawę do komisarza wyborczego.
Walka się opłaciła przyznaje sołtys Furman, Wiesław Biskup: