Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego podpisał setną umowę pożyczkową.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Do tej pory udzielił pożyczek na łączną kwotę ponad 31 mln
złotych.
Działalność funduszu rozpoczęła się na początku zeszłego roku. Początkowy
kapitał pożyczkowy sięgnął prawie 52 mln złotych.
Fundusz powstał w ramach projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego. Został powołany decyzją władz regionu
świętokrzyskiego, a jego celem jest udzielanie pożyczek przedsiębiorcom z
sektora mikro, małych i średnich firm, które mają siedzibę lub koncentrują
swoją działalność na terenie województwa świętokrzyskiego.
(Marcin Gabrek)