Fundacja na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej ma już dwadzieścia lat.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Fundacja na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 powstała z inicjatywy władz gminy. Jej celem, jak sama nazwa wskazuje, jest wspieranie finansowo Zespołu Szkół nr 2 w Kolbuszowej. Środki na ten cel pochodzą między innymi z działalności delikatesów i piekarni, które są własnością fundacji.
(Paweł Galek)
Z tej okazji uroczyste wręczenie listu gratulacyjnego miało się odbyć na ostatniej sesji Rady Miejskiej, ale na obradach nie zjawił się nikt z władz fundacji.
Mówi przewodniczący Rady Miejskiej, Marek Opaliński.