Encyklopedia Mielca.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Mielec to miasto powiatowe w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego, położone w dolinie Wisłoki, w Kotlinie Sandomierskiej. Liczy 61 549 mieszkańców. Jest członkiem Związku Miast Polskich.
Tomasz Łępa
Szczególną wartość stanowią trzy przedmowy, napisane przez prof. dr. hab. Feliksa Kiryka – b. rektora Akademii Pedagogicznej w Krakowie (do tomu pierwszego), prof. dr. hab. Władysława Miodunkę – b. prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (do tomu drugiego) i ks. prof. dr. Jacka Nowaka – rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie (do tomu trzeciego).
Zamierzeniem autora jest również zachęcenie miast sąsiadujących z Mielcem, aby również i one mogły mieć swoją historię zapisaną na kartach encyklopedii.

Trwają prace redaktorskie do wydania czwartego tomu 'Encyklopedii miasta Mielca' autorstwa Józefa Witka. Pozycja ta jest pierwszą w historii Mielca próbą encyklopedycznego przedstawienia historii i współczesności miasta. Zawiera około 8 tysięcy haseł. Mówi autor Józef Witek