Dziś święcimy palmy – symbol odradzającego się życia.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

O symbolice palm wielkanocnych mają przypominać m.in. konkursy urządzane w Niedzielę Palmową, w czasie których ocenia się zachowanie symboliki oraz odwołanie do polskiej tradycji.

Dlatego palmę zachowywano w domu przez cały rok

Dziś Niedziela Palmowa, która rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia – czasu wyciszenia i rozpamiętywania wydarzeń Golgoty. Tradycja Niedzieli Palmowej sięga średniowiecza i wiąże się z poświęceniem przygotowanych wcześniej palm, wykonanych najczęściej z gałązek wierzby, ozdobionych wstążkami, kolorową bibułą i innymi roślinami. Palma jest symbolem odradzającego się życia, tak więc w tradycji polskiego domu pełniła ważną rolę. Wierzono w jej dobroczynną moc mówi etnograf Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Iwona Łukawska