Dziś rozpoczyna się kolejna edycja akcji 'Weź paragon'.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej oraz urzędów skarbowych będą sprawdzać, czy przedsiębiorcy ewidencjonują sprzedaż zgodnie z przepisami. Zdaniem organizatorów jednym z głównych celów akcji jest walka z nieuczciwą konkurencją.
W zeszłym roku w ramach wakacyjnej akcji 'Weź paragon' w województwie świętokrzyskim przeprowadzono niemal 1300 kontroli. W ponad 600 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości i nałożono mandaty karne na łączną wartość ponad 220 tysięcy zł. Ponad jedna trzecia ujawnionych przez kontrolerów nieprawidłowości dotyczyła sprzedaży z pominięciem ewidencji na kasie fiskalnej mimo jej posiadania.
Podczas tegorocznej edycji kampanii, podobnie jak w latach ubiegłych prowadzone będą kampanie informacyjno – edukacyjne oraz kontrole ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych. Działania będą prowadzone w całym kraju ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości wypoczynkowych, gdzie obserwowany jest wzmożony ruch turystyczny.
(Marcin Gabrek)