Dziś ostatni dzień 13-tej edycji Powiatowego Przeglądu Zespołów Szkolnych 'O Gęsie Pióro'.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Widać natomiast, jak rozwijają się z roku na rok zespoły, które po raz kolejny biorą udział w stalowowolskim przeglądzie 'O Gęsie Pióro'. Wyłonione w powiatowym przeglądzie najlepsze zespoły teatralne, taneczne i muzyczne wystartują w przeglądzie wojewódzkim który rusza w Stalowej Woli już 7 maja.
(Marta Górecka)
Duża jest też rozpiętość gatunkowa. To jednak utrudnia ocenę

Dyrektor przyznaje, że jeśli chodzi o dobór repertuaru, to młodzi artyści ulegają modzie

W jego ramach ponad 100u uczestników, w tym całych zespołów, przewinęło się przez scenę Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli. Prezentowali swoje uzdolnienia taneczne, aktorskie i muzyczne.
Bogusława Herdzik, dyrektor Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli przyznała, że zainteresowanie przeglądem nie maleje