Dziś na Podkarpaciu trwają policyjne działania 'Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Policjanci zwracają uwagę na kierowców, którzy źle zachowują się wobec pieszych. Przyglądają się także zachowaniu pieszych na drodze. Do wypadków z ich udziałem dochodzi najczęściej na oznakowanych przejściach, w rejonie skrzyżowania i przystanków. Główne błędy pieszych to wtargnięcie na jezdnię, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym oraz wejście na jezdnię zza pojazdu.
Każdego roku, począwszy od września, rośnie liczba zdarzeń z udziałem pieszych, rowerzystów i motorowerzystów. Jest to związane z pogarszającymi się warunkami pogodowymi i coraz wcześniej zapadającym zmrokiem. Piesi i rowerzyści są najmniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego dlatego policja zachęca do używania elementów odblaskowych.