Dzień z Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Na 'Dzień z Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych', w najbliższy wtorek o godzinie 9.00 zaprasza Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu.
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych to narzędzie diagnostyczne, które służy do badania zainteresowań zawodowych, pomaga tym samym w określeniu preferencji zawodowych, kierunku kształcenia lub szkolenia, pomocny jest przy dokonywaniu wyboru lub zmiany zawodu. Wypełnienie kwestionariusza w wersji komputerowej lub papierowej zajmuje około 60 min. Badanie jest bezpłatne, a jego wynik omawiany wspólnie z doradcą zawodowym, który dodatkowo po indywidualnej rozmowie ocenia potencjał zawodowy osoby badanej.
KZZ jest przydatnym narzędziem w badaniu predyspozycji zawodowych młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem kierunku kształcenia czy też zawodu, a nie do końca jeszcze są pewni w jaki sposób zaplanować swoją przyszłość dlatego do zbadania swojego potencjału zawodowego Centrum zaprasza młode pełnoletnie osoby, a także bezrobotnych i poszukujących pracy.