Dyrektor w dwóch szkołach

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

I jeśli potwierdzą się nie oficjalne informacje, o tym, że istnienie tej
szkoły w dotychczasowych strukturach jest zagrożone, to przejście pod
skrzydła powiatu stalowowolskiego byłoby dobre dla szkoły. Gdyby doszło do
przejęcia Policealnej Szkole Medycznej przez powiat, to wiązałoby się to
również z przenosinami tej szkoły z ul. Staszica na Hutniczą. I, albo byłby
to budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1, albo budynek CKU.
(Marta Górecka)
Natomiast o tym, czy dojdzie do połączenia szkoły medycznej z Zespołem Szkół
Ponadgimnazjalnych nr1, zdecydują w pierwszym rzędzie analizy finansowe.
Jeśli te będą korzystne dla połączenia, to jeszcze musi w tej sprawie
wypowiedzieć się Urząd Marszałkowski, który jest organem prowadzącym dla
‘medyka’

Radny Janusz Zarzeczny, który wywołał temat podwójnej funkcji dyrektora
Kolucha, przyjął wyjaśnienia starosty

Stalowowolscy radni powiatowi nie godzą się na to, by dyrektor szkoły
ponadgimazjalnej szefował również w innej szkole. A taka sytuacja ma miejsce
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli. Nowy dyrektor tej
placówki Andrzej Koluch jest jednocześnie dyrektorem w Policealnej Szkole
Medycznej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski. Starosta stalowowolski
Robert Fila zapewnia że jest to rozwiązanie tylko tymczasowe, bo powiat
rozważa przejecie szkoły medycznej pod swoje skrzydła