Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Lucyna Mizera odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Lucyna Mizera, dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski odebrała z rąk Wojewody Podkarpackiej Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej. Oprócz dyrektor ordery i odznaczenia państwowe za działalność na rzecz lokalnej społeczności, rozwoju województwa i wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa odebrało w Rzeszowie ponad 70 osób. Były to: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę.
(Marta Górecka)
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli jest zdania, że tym odznaczeniem doceniona została nie tylko praca wystawiennicza placówki, ale też realizowane nowatorskie projekty i praca edukacyjna muzeum

Dyrektor stalowowolskiego muzeum otrzymała to odznaczenie za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa i za popularyzowanie dziedzictwa kulturowego. Dzięki jej staraniom do rejestru zabytków wpisany został osiemnastowieczny pałacyk Lubomirskich, gdzie muzeum znalazło siedzibę. Powstanie Muzeum pozwoliło też na ocalenie cennej kolekcji eksponatów, liczącej kilka tysięcy muzealiów, zgromadzonej przez wybitnego regionalistę ks. prof. Wilhelma Gaja-Piotrowskiego. Dyrektor Mizera zapytana o znaczenie dla niej tego wyróżnienia przyznała, że to dla niej zaszczyt, choć zapracował na nie cały zespół pracowników Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli